Od początku kwietnia 2015 r. PIU rozpoczęło wdrażanie systemu BLS jako powszechnego sposobu likwidacji szkód. Dzięki temu ma być ona przeprowadzana sprawniej i w wyższych standardach jakości.

Do tej pory bezpośrednia likwidacja szkód funkcjonowała u pięciu dużych ubezpieczycieli. Dzięki projektowi Polskiej Izby Ubezpieczeń już w tej chwili dołączyło do nich pięciu kolejnych, a trzech zapowiedziało przystąpienie do systemu w kolejnych miesiącach roku. Stanowi to aż 68% rynku ubezpieczeń OC.

System BLS sprawi, że klient, kupując najtańsze OC, może jednocześnie spodziewać się najwyższych standardów obsługi. Wszystkie formalności będzie bowiem załatwiał ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie jak do tej pory – z towarzystwem sprawcy.

Klienci PZU już od dłuższego czasu mogli testować zalety tego systemu. Zasady jego funkcjonowania nie uległy zmianie. Przy pomocy BLS można likwidować szkodę komunikacyjną, która wystąpiła na terytorium Polski podczas kolizji dwóch pojazdów – również, jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie ma u siebie wdrożonego systemu. Suma ubezpieczenia to 4 mln zł. BLS nie obejmuje likwidacji szkód na osobie, wyrządzonych przez sprawcę z zagranicznym OC, gdy zdarzenie miało miejsce za granicą lub jeśli w wypadku brało udział więcej pojazdów.