Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów przydatnych dla kierowców
oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń PZU.

Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Dokumenty, które przydadzą się każdemu kierowcy to druki wypowiedzenia umowy OC. Na nich najłatwiej sporządzić wypowiedzenie, po czym skutecznie zakończyć umowę i zawrzeć nową polisę, która lepiej zaspokaja nasze potrzeby.
Szczegółowe zasady wypowiedzenia OC oraz wzór takiej rezygnacji znajdą Państwo w artykule: Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Wszystkie najważniejsze informacje na temat poszczególnych ubezpieczeń OC w PZU zawarte są w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczeń. Określają one m.in. rodzaj i zakres ubezpieczenia, warunki ustalenia i zmiany sumy gwarancyjnej, prawa i obowiązki stron umowy, zakres odpowiedzialności PZU, a także sposób określania rozmiaru szkody, odszkodowania, informacje dotyczące składki oraz warunki wypowiedzenia polisy.

Poniżej znajdują się ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) wybranych ubezpieczeń oferowanych przez PZU:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Warunki ubezpieczenia OC komunikacyjnego są regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oznacza to, że w każdym towarzystwie otrzymasz taki sam zakres ochrony OC samochodu.

Tutaj znajdziesz treść ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych