Obowiązek komunikacyjnego ubezpieczenia OC nie obejmuje rowerzystów. A wielka szkoda – i dla nich, bo w przypadku wystąpienia szkód z reguły wszelkie koszty pokryć muszą z własnej kieszeni, i dla kierowców samochodów, bo uzyskanie odszkodowania w takim przypadku jest bardzo ciężkie. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie pozostawiają jednakże rowerzystów samych sobie. Jakie więc możliwości ubezpieczenia mają miłośnicy dwóch kółek?

Faktycznie jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym, które oferuje rowerzystom kompleksowe pakiety ubezpieczenia, jest oczywiście PZU. W produkcie Bezpieczny Rowerzysta znajdziemy chyba jedyną na rynku dedykowaną polisę chroniącą odpowiedzialność cywilną użytkowników roweru.

Suma gwarancyjna wynosi 200 tysięcy złotych, a odszkodowanie wypłacone zostanie za szkody majątkowe i osobowe osobom poszkodowanym przez ubezpieczonego. Pakiet obejmuje również NNW, które gwarantuje wypłatę odszkodowania do sumy 50 tysięcy złotych w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków pozostających w związku z użytkowaniem roweru. Pakiet może być również poszerzony: o ubezpieczenie kradzieży bagażu i casco roweru.

Warto jednak, aby ubezpieczony był w stanie udokumentować wysokość poniesionych strat, np. rachunkami za zakup roweru i jego części.

A jakieś inne alternatywy? Oto lista:

  • odpowiedzialności cywilną może ochronić OC w życiu prywatnym, najczęściej kojarzone z odszkodowaniami wypłacanymi za zalanie mieszkania sąsiada. Jak już jednak pisałem w poprzednim artykule, ma ono znacznie szerszy zakres;
  • od skutków kradzieży ochronić może ubezpieczenie mieszkania (rower jest wówczas ubezpieczony jako mienie ruchome). Niestety odszkodowanie wypłacone zostanie tylko wówczas, gdy rower zrabowano z zamkniętej piwnicy albo z balkonu – towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje szkód, jeśli kradzież miała miejsce poza miejscem zamieszkania;
  • na wypadek kradzieży lub zniszczenia ochronić może również ubezpieczenie turystyczne pod warunkiem, że zdarzenie nastąpiło w trakcie wyjazdu;
  • niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również specjalne, dedykowane specjalnie rowerzystom ubezpieczenie NNW. Inne umożliwiają takie dobranie zakresu polisy, aby obejmowała ona zdarzenia, na które rowerzyści najczęściej są narażeni.

Jak widać, sytuacja rowerzystów, którzy pragną ochrony ubezpieczeniowej, nie jest może tak różowa jak pozostałych użytkowników drogi, niemniej jednak miłośnicy dwóch kółek mają kilka ciekawych alternatyw.