Od zeszłego roku ustawodawcy stale pracują nad optymalizacją zasad ubezpieczenia OC dla lekarzy. Wszystko po to, aby zapewnić komfort i finansowe bezpieczeństwo zarówno podmiotom wykonującym działalność medyczną, jak i ich pacjentom, którzy doznając szkód w wyniku błędu lekarskiego muszą dochodzić zadośćuczynienia. W dzisiejszym artykule przeanalizuję, jakie prawa dla pacjentów i lekarzy wynikają z najnowszych nowelizacji ubezpieczenia.

Zawód lekarza wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Podejmowane przez nich decyzje nieraz ważą o zdrowiu czy życiu pacjentów. Dlatego nie powinno dziwić, że rozporządzenie ministra finansów nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek zawarcia polisy OC. Od lipca 2011 roku dla lekarzy i placówek medycznych stosuje się zasady podobne, jak w przypadku podmiotów działalności gospodarczej. Tym samym w myśl ustawy lekarz traktowany jest na równi z przedsiębiorcą.

Za działalność leczniczą uważa się podejmowanie wysiłków służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu życia i zdrowia oraz inne działania, które wynikają z procesu leczenia. Do prowadzenia tej działalności uprawnieni są nie tylko sami lekarze, prowadzący własne gabinety, ale oczywiście również wszelkie publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze, fundacje, stowarzyszenia, których działalność ma służyć poprawie i ochronie zdrowia. Stąd też od stycznia tego roku wyróżnia się dwa rodzaje: OC podmiotów leczniczych oraz OC lekarzy i pielęgniarek.

Składkę na ubezpieczenie OC lekarzy kalkuluje się wedle oceny ryzyka wykonywanej przez podmiot specjalizacji. Skala wyróżnia 7 grup ryzyka: nie powinno dziwić, że najmniejszym ryzykiem szkodliwości obarczony jest zawód alergologa, największym zaś – m.in. położnictwo i chirurgia plastyczna. Składki wahają się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Ocena ryzyka szkody wpływa również na określenie sumy gwarancyjnej, która minimalnie wynosi 46,5 tys. euro na jedno zdarzenie (do szkody maksymalnej – spowodowania śmierci lub stałego kalectwa). Jest to suma minimalna, bo im większym ryzykiem obarczona jest dana specjalizacja, tym próg odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej jest wyższy. Wszystko po to, aby zarówno pacjenci, jak i sami lekarze mieli pewność finansowej ochrony.

Więcej informacji o OC lekarzy znajdą Państwo na ubea.pl.